Projekty

Vašemu výběru odpovídá 137 projektů
 • 1925
  Aktivní

  PRODEJ TECHNOLOGIE SPORTOVNÍ VESTY PRO ŘADU SPORTŮ

  600 000 CZK

  Cílem projektu bylo vytvořit sportovní vestu vhodnou na kolo, běh, in-line apod. tak, aby si sportovec nemusel s sebou brát žádné další tašky, batohy, přídavné kapsy, reflexní vesty atd. To se podařilo a vyvinutý produkt je nyní na prodej.
   
  Autor se věnuje svému byznysu a nemá prostor a kapacity se tomuto produktu věnovat tak, aby se využil jeho silný potenciál. Proto chce kompletní projekt včetně veškerých kontaktů, střihů a plánů předat novému majiteli.

  Autor při vývoji využil své zkušenosti v oblasti zakázkové a speciální výroby oblečení na míru a moderních technologií + poznatků z praxe.
   
  Do této chvíle bylo do projektu investováno bezmála 400 000 Kč a téměř rok vývoje (střihy, vhodný materiál, testování atp.)

 • 1924
  Aktivní

  Energetické centrum

  6 000 000 CZK - 42 000 000 CZK

  Na začátku byla myšlenka produkovat energie a vytvořit soběstačný systém, ve kterém bude energie neustále proudit. Zdrojem pohybu měla být surovina, které je a bude dostatek a tvoří ji lidé, kterým pak překáží. Bioodpad, zbytky kuchyňských odpadů, potraviny s prošlou dobou použitelnosti a podobně. Od toku energií se odvíjí pojmenování našeho závodu: Energetické centrum. Zadání bylo tedy jasné a zbývalo jen najít vhodnou biotechnologii.
   
  Do projektu bylo doposud vloženo cca 12 000 000 Kč ze soukromých zdrojů společníků. Na projektu se pracuje šestým rokem.
   
  Plán získání stavebního povolení a finanční plán pro tuto předprojektovou etapu se začaly rozcházet v důsledku prodlužujícího se územního řízení. Investor podcenil spletitost stavebních předpisů a dalších úřednických bariér. Původně naplánovaná dvouletá etapa na zajištění stavebního povolení se prodloužila na pět let, s čímž jsou spojeny další náklady, které není investor již schopen pokrýt ze svých vlastních zdrojů. Tento stav si vyžaduje vstup nového investora. Investice bude vynaložena na získání stavebního povolení, které je poslední velkou překážkou, ovšem ve finální fázi, posílení ekonomiky smluv a dále pak jako privátní ekvita investora vložená do projektu v okamžiku podpisu úvěrové smlouvy s bankou financující projekt.

 • 1923
  Aktivní

  SVĚTOVÝ ONLINE MAGAZÍN S ŠÍŘENÍM VIRÁLNÍHO OBSAHU

  155 000 CZK

  Projekt reflektuje vývoj doby posledních let, kdy se veškerý internetový obsah šíří virální cestou – přes sdílení pomocí sociálních sítí. Projekt vlastní skupiny s dosahem přes 800.000 fanoušků.
   
  Projekt je připravován přes 2 roky a proinvestováno bylo přes 250.000,- Kč.
   
  Jedná se o prodej celého projektu, kdy autorovi nezbývá časová kapacita k jeho vedení.

 • 1922
  Aktivní

  PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE PRO ELEKTROCHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ VOD

  2 000 000 CZK - 4 000 000 CZK

  Projektem je unikátní metoda čištění vod vycházející z patentovaného systému. Zjednodušeně vyjádřeno tato metoda spočívá v čištění vod bez použití biologických metod a metod přidávání externích chemických přípravků. Autor hledá investora na prosazení metody do komerčního použití, hlavně z obchodního hlediska.
   
  Majitel patentu je v současné době společnost, kde byl autor podílníkem, nyní se jedná o převodu patentu přímo na jeho osobu.
   
  Doposud byly do projektu zainvestovány přibližně 2 000 000 Kč a přibližně 2 000 hodin práce.

 • 1921
  Aktivní

  PŘEDCHÁZENÍ TVORBY ODPADŮ VE SPOLEČNOSTECH A JEJICH DRUHOTNÉ ZNODNOCENÍ

  2 500 000 CZK

  INDUSTRIAL UPCYCLING je nový průmyslový obor založený s cílem snížení globálního objemu plýtvání a odpadu generovaného průmyslovou sférou. Důvodem rozhodnutí založit tento nový obor byla nejen více než 20letá profesní praxe napříč průmyslem a korporátem, ale i skutečnost, že se danému tématu nevěnuje ani jedna společnost, nejenom v tuzemsku, ale ani v zahraničí. Zdroje příjmu plynou ze čtyř pilířů INDUSTRIAL UPCYCLING – Vzdělávacího, Implementačního, Výrobního a Obchodního (Nákup/Prodej).
   
  Ačkoli autor první projekt realizoval již v roce 2010, začal se plně věnovat dané tématice v roce 2013, kdy se rozhodl opustit pozici senior managera v tuzemské divizi druhé největší korporace Japonska a věnovat se tématu naplno, nejprve jako OSVČ, po roce již jako jednatel a vlastník společnosti. Za toto období bylo do projektu ze zisku investováno více než 10 mil. Kč, k investici došlo i z vlastních prostředků.
   
  Důvodem pro oslovení investorů je plánovaná masivní expanze na český i zahraniční trh a s ní spojená nutnost vytvoření komplexní struktury související s průmyslovým oborem tak, aby se INDUSTRIAL UPCYCLING stal součástí firemní politiky co největšího počtu výrobních i nevýrobních podniků, a to nejenom v tuzemsku, ale i zahraničí. Investice bude využita pro posílení 4 nosných pilířů – Prodejního, Výrobního, Implementačního a Vzdělávacího.

 • 1920
  Aktivní

  TECHNOLOGIE INTELIGENTNÍHO ZÁMKU A JEHO DISTRIBUCE SKRZE VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ V NĚKOLIKA ZEMÍCH

  750 000 CZK - 1 000 000 CZK

  Technologie spočívá ve vysoce zabezpečeném systému ovládání zámku vstupních dveří pomocí mobilní technologie. Na projektu autor pracuje od února 2016 s tím, že k oficiálnímu zahájení prodeje výrobcem v rámci Evropy došlo 20. 10. 2016. Projekt prošel úspěšnou kampaní na Kickstarter a nyní začíná své produkty a technologie dodávat veřejnosti.
   
  Projektem je výhradní distribuce produktů této společnosti v České a Slovenské republice a v Polsku, a to na základě uzavřené smlouvy o výhradním zastoupením v teritoriu ze dne 28. srpna 2016 s možností na jakoukoliv další destinaci v rámci střední a východní Evropy.
   
  Již je dokončena výroba internetové prezentace, e-shop, zprovozněné profily sociálních sítí, jazykové mutace a kampaň Google AdWords v celkové hodnotě 50.000 Kč. V současné době probíhá jednání o možném umístění produktu do specializované sekce „smart home“ v 10 vybraných provozovnách společnosti Datart. Autor již odstartoval předběžná jednání s potencionálními prodejními partnery v dalších zemích.
   
  Od investora se očekává aktivní spolupráce v oblasti propagačních a marketingových kampaní, vytvoření obchodní sítě v teritoriu a finanční kapitál.

 • 1918
  Aktivní

  UNIKÁTNÍ KOMBINACE VĚRNOSTNÍHO A AFFILIATE PROGRAMU

  10 000 000 CZK - 45 000 000 CZK

  Projekt vznikl jako potřeba podnikatelů z různých profesí, kteří umí skvěle svou práci a potřebují nové zákazníky a udržet si stávající. Program, který je velmi atraktivní pro uživatele i firmy. Jednoduchý, motivující a poskytující atraktivní partnery ze všech komodit prodeje a služeb.

  Doposud bylo prodáno cca 125 000 karet, dalších 600 000 je ve fázi dokončování jednání o objednávce, která již byla přislíbena, a souběžně probíhají další jednání s velkými a zajímavými partnery.

  Obrat skrze věrnostní systém doposud činí řádově desítky miliónů korun.
   
  Projekt začali autoři vytvářet v září 2013. Předtím ještě probíhal sběr informací mezi podnikateli v Praze cca 1 rok. Proinvestováno bylo za tuto dobu cca 2.5 mil. Kč a denně cca 16 hodin.
   
  Náš projekt začal být atraktivní pro velké a nadnárodní firmy a právě díky tomu je potřeba společník/investor, který by investicí získal podíl na firmě s velkým potenciálem. Za poslední období projekt velmi narostl, co se týče nových a velkých partnerských firem. Z tohoto důvodu je zapotřebí zkvalitnit servis a začít s propagací. Je zapotřebí neustále inovovat a vylepšovat web, IT, mobilní aplikaci, prezentace a mnoho dalšího. Je třeba rozvinout firmu.

 • 1917
  Aktivní

  UNIKÁTNÍ LIDSKÝ POHON LODÍ URČENÝ PRO REKREACI, RYBOLOV, I VODNÍ NADŠENCE

  900 000 CZK

  Produktem je speciální technologie pohonu lodí umožňující kombinaci rukou či nohou i samostatně. Toto nyní neumožňuje žádný výrobce.

  Autoři na projektu pracují 3 roky, během kterých proběhla celá řada pokusů a testů prototypu, na němž postupně ladili veškeré nedostatky. Vývoj doposud stál přibližně 200.000 Kč.
   
  Prototyp je ve stádiu, kdy je na něm možno demonstrovat jeho unikátnost, jedinečnost, a proč o něj na trhu bude velký zájem oproti klasickým pádlům.

  Dalším krokem je postavení lodí s tímto pohonem, které budou vypadat a fungovat výrazně lépe než prototyp.
   
  S investorem chtějí autoři projekt překlopit z fáze vývoje do obchodu.

 • 1916
  Aktivní

  FITNESS E-SHOP A DATABÁZE FITNESS CENTER A TRENÉRŮ V ČR

  728 000 CZK

  Jedná se o projekt týkající se již zavedeného (cca 1 rok v provozu) e-shopu. Je to obchod se sportovní výživou mnoha světových výrobců, sportovním oblečením (nyní je na e-shopu pouze několik produktů značky UNDER ARMOUR), trenažery, fitness vybavením, činkami a posilovacími stroji.

  Součástí projektu je i jedinečná databáze založená před dvěma roky. Šlo o spojení potřeb uživatelů, kteří hledají fitness centrum nebo např. trenéra a musí složitě pátrat přes Google nebo Seznam. Žádná propracovaná databáze (jako např. hotel.cz, trivago – pro hotely) pro oblast fitness neexistuje. Před dvěma lety fungovala tato databáze pouze pro FITNESS CENTRA (nikoliv pro trenéry), e-shop neexistoval a návštěvnost se pohyboval okolo 10 lidí/den. Autor tak začal kontaktovat fitness centra s tím, že jejich podniky spojí na jedné stránce, kde je snáze najdou jejich potenciální zákazníci. Do projektu se zapojilo asi 140 center, ovšem platících bylo asi 25-30. Na začátek uspokojivý výsledek.

  Zainvestováno bylo přibližně - časově: 2 roky (při škole a nyní po práci), finančně: databáze + e-shop asi 80 000 Kč, autor má dále ústní dohodu s online marketingovou a programátorskou agenturou (zhotovili systém, starají se o plynulý chod stránek, začali dělat online marketing).
   
  Autor hledá investora s cílem založit s.r.o. a plně se věnovat tomuto projektu.

 • 1915
  Aktivní

  Rozvoj technologie iontových domů

  2 000 000 CZK - 4 000 000 CZK

  Česká stavební a technologická firma, která vyvinula patentovaný systém zdravého iontového domu, který je založený na podpoře přirozené ionizace vzduchu v obytném prostoru, hledá nové partnery, kteří by podpořili její další rozvoj v oblasti výzkumu a vývoje a pomohli urychlit rozšíření tohoto know-how mezi koncové klienty z řad retailových zájemců o zdravý dům nebo developerů. Technologie iontového domu je jediná svého druhu na světě a vychází z dlouholetého výzkumu měření a optimalizace kyslíkových iontů ve stavebních objektech.

  Stávajícími společníky projektu jsou přední stavební inženýr, který se podílel na nejvýznamnějších technologických a průmyslových stavbách v ČR a renomovaný architekt, který udává architektonický směr několika českých měst.

Stránky