Energie a energetika

Energie a energetika

Vašemu výběru odpovídá 4 projektů
 • 1928
  Aktivní

  INOVATIVNÍ PRODEJ ENERGIÍ SNIŽUJÍCÍ LIDEM NÁKLADY

  7 000 000 CZK

  Projekt spojuje obyčejné lidi (spotřebitele), kteří využívají ve svých domácnostech elektrickou energii a zemní plyn. Výhoda projektu pro spotřebitele je zajištění nejnižší možné ceny na trhu.

  Autoři projektu investovali do založení společnosti základní kapitál 200 000 Kč. Tato částka pokrývá základní chod a vývoj společnosti. Během měsíce února 2017 spustili testovací kampaň na Facebooku, která má za cíl zjistit efektivní marketingové téma, které tuto službu představí spotřebitelům.

  Autor hledá strategického partnera, se kterým bude schopen tuto službu prezentovat široké veřejnosti. Investicí se zajistí prvotní provozní výdaje společnosti a zajistí kompletní celorepublikovou marketingovou kampaň.

 • 1924
  Aktivní

  Energetické centrum

  6 000 000 CZK - 42 000 000 CZK

  Na začátku byla myšlenka produkovat energie a vytvořit soběstačný systém, ve kterém bude energie neustále proudit. Zdrojem pohybu měla být surovina, které je a bude dostatek a tvoří ji lidé, kterým pak překáží. Bioodpad, zbytky kuchyňských odpadů, potraviny s prošlou dobou použitelnosti a podobně. Od toku energií se odvíjí pojmenování našeho závodu: Energetické centrum. Zadání bylo tedy jasné a zbývalo jen najít vhodnou biotechnologii.
   
  Do projektu bylo doposud vloženo cca 12 000 000 Kč ze soukromých zdrojů společníků. Na projektu se pracuje šestým rokem.
   
  Plán získání stavebního povolení a finanční plán pro tuto předprojektovou etapu se začaly rozcházet v důsledku prodlužujícího se územního řízení. Investor podcenil spletitost stavebních předpisů a dalších úřednických bariér. Původně naplánovaná dvouletá etapa na zajištění stavebního povolení se prodloužila na pět let, s čímž jsou spojeny další náklady, které není investor již schopen pokrýt ze svých vlastních zdrojů. Tento stav si vyžaduje vstup nového investora. Investice bude vynaložena na získání stavebního povolení, které je poslední velkou překážkou, ovšem ve finální fázi, posílení ekonomiky smluv a dále pak jako privátní ekvita investora vložená do projektu v okamžiku podpisu úvěrové smlouvy s bankou financující projekt.

 • 1511
  Realizováno

  Hledám investora na zařízení generující vodíkovokyslíkovou směs

  Hledám investora na zařízení generující vodíkovokyslíkovou směs. Zařízení by mělo mít větší výstupní energii než vstupní. Zařízení pracuje podobně jako například tepelné čerpadlo tzn.1 kW el. energie vstupní a 3 kW tepelné výstupní. Takto vyrobená směs ,je velmi snadno využitelná v praxi např. jako motorové palivo atd.

  Teoretickou část celého projektu jsem již dokončil,bohužel nemám dostatek financí na jeho kompletní realizaci,proto bych Vás chtěl požádat o finanční příspěvek.

  Jsem plně přesvědčen,že zařízení bude funkční,nabízím Vám 10% ze zisku v případě komerčního využití, zde by se jsou dvě možnosti: přímý prodej, nebo prodej licence patentu. Na tomto projektu pracuji průběžně již několik let a mám veškerou dokumentaci. Nabízím férové jednání a mé plné pracovní nasazení, které jsem ochoten investovat zcela zdarma. Finanční prostředky bych použil pouze na nákup materiálu na výrobu zařízení.

 • 1496
  Realizováno

  Hledám investora na kogenerační elektrárnu.

  3 900 000 CZK

  Hledám investora na kogenerační elektrárnu, výkon 100 Kw el. energie. Jedná se o nákup použité jednotky, štěpkovače, dopravníků, nakladače a příslušenství pro provoz elektrárny. Prostor pro umístění v mé režii. Zisk za 1 měsíc = 80 000 Kč. Palivo k dispozici za podprůměrné ceny.